Pilotstudie på Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

PLAGER VED KOLS

Saltinhalation kan lindre plager hos pasienter med lungelidelsen KOLS og forbedre deres livskvalitet. Det indikerer ny forskning fra Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

«Åndenød, hoste og slim i luftvejene, nedsat lungefunktion og fysisk formåen er til stor gene for patienter, der lider af KOL. Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har i et pilotstudie undersøgt, om inhalation af forstøvet saltvand og forstøvet salt kan lindre gener hos KOL-patienter. Resultaterne er lovende.»

BEDRE LIVSKVALITET OG LUNGEFUNKTION

67 nordjyske patienter deltog i undersøgelsen. En gruppe blev bedt om at indånde forstøvet salt – også kaldet ’haloterapi’ – mens en anden gruppe skulle indånde forstøvet saltvand. Resultaterne fra de to grupper blev sammenlignet med en tredje gruppe patienter, der fulgte standardbehandling uden salt.

– Vi fandt frem til, at de patienter, der modtog forstøvet salt mærkede en signifikant bedre livskvalitet. De fik en bedre fysisk formåen målt på, hvor langt de kunne gå på 6 minutter, og de fik en bedre lungefunktion i den periode, hvor de fik terapien, fortæller Ulla Møller Weinreich, der er klinisk lektor samt forskningsansvarlig afdelingslæge på Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Gruppen, der fik saltvandsinhalation, øgede ligeledes deres lungefunktion og fysiske formåen – men de fik ikke bedre livskvalitet. Slående var, at der var et frafald på 28% pga. lokalirritation ved behandlingen med saltvand.

Ingen faldt derimod fra i gruppen, der fik det forstøvede salt. (haloterapi)

MULIGT SUPPLEMENT TIL LINDRING AF KOL

Selvom resultaterne er lovende, er der ifølge Ulla Møller Weinreich mange spørgsmål, som skal besvares, inden KOL-patienter kan se saltinhalation som del af den anbefalede behandling:

– KOL er en kronisk sygdom med mange gener, som har indflydelse på livskvaliteten. Det, vi kan gøre for KOL-patienter i dag, er først og fremmest at hjælpe dem til at holde op med at ryge, hvis det er tilfældet. Dernæst kan vi tilbyde dem medicin samt tilrettelægge træningsprogram. Saltinhalation kunne potentielt være et supplement, fortæller Ulla Møller Weinreich og fortsætter:

– Men der er rigtig mange ting, vi ikke ved omkring saltinhalation, f.eks. hvorfor det virker? Vi ved heller ikke, hvad der er den optimale koncentration af salt i lungerne – altså hvornår der er mest effekt? Så der er meget, som vi bør udforske nærmere – og vores studie viser, at der er grundlag for at lave yderligere undersøgelser.

FAKTA

  • Ved haloterapi – dvs. inhalation af tørsalt – genskaber man indeklimaet fra en saltmine. Det sker ved, at man findeler medicinsk salt ned på en størrelse på 5 mikrometer og blæser det ind i et rum med tæt monitoreret temperatur og luftfugtighed, så der er jævn fordeling af saltindholdet i rummet.
  • Gruppen, der fik haloterapi, modtog det 4 gange om ugen af 45 min. varighed pr. gang over en 5 ugers periode. Ingen fik bivirkninger.
  • Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Universitetshospital og Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus universitetshospital
  • Kurbadet Læsø Kur har lagt rammer til undersøgelsen. Det er det eneste sted i Danmark, der har et apparat til haloterapi.

Klikk her for å gå direkte til Aalborg Universitetshospital egen nettside

Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift: Journal of Palliative Care Medicine
Ønsker du å lese resultatene på Skandinavisk, vennligst trykk her

Her er et par linker til undersøkelser rundt saltromsbehandling:

The New England Journal of Medicin: «A Controlled Trial of Long-Term Inhaled Hypertonic Saline in Patients with Cystic Fibrosis»

EAACI: The effect of salt chamber treatment on bronchial hyperresponsiveness in asthmatics

Her er linker til et par saltterapi steder i Norge Saltgruva i Søgne og Saltgrotta på Verningen

Fordelen med Den Originale Saltpipen er at den er beregnet til hjemmebruk og bidrar til å gi tilnærmet samme behandling i ditt eget hjem for en meget rimelig pris.