Speleoterapi

Speleoterapi utnytter de spesielle forholdene i gruver og grotter for å kurere en rekke sykdommer, spesielt luftveissykdommer. Luften inne i grottene har svært lav konsentrasjon av støv som kan forårsake allergiske reaksjoner og astmaanfall. Dette reduserer alle former for irritasjon, og dermed reduseres eller elimineres sykdomssymptomene mens pasienten oppholder seg i grotten. Dette forklarer imidlertid ikke hvorfor behandlingen også har mer langvarig effekt.

Saltgrotte

Tilhengerne av behandlingsformen forteller at ved å fjerne irritasjonen får kroppen muligheten til å lege seg selv. En annen viktig faktor er den store mengden karbondioksid (CO2) som er i grotteluften. Gassen er ikke giftig. Vi puster selv ut karbondioksid

Etter at kroppen har oksidert karbon for å produsere energi.
I atmosfæren er forekomsten av karbondioksid svært lav (0,03%), mens nivået i grotteluften er fem til ti ganger høyere, er den fremdeles meget lav. Den relativt høye forekomsten påvirker imidlertid det autonome nervesystemet og fremmer en dypere og mer intens pust. Pustetreningen bidrar til å kurere alle typer astma.
Behandlingen i grottene foregår helt uten medisinsk behandling. Særlig gravide kvinner med astma kan benytte seg av behandlingsmåten uten å skade barnet.

_S__barlang_k__p1.jpgSpeleoterapi er en holistisk eller alternativ medisinsk behandling. Speleo = Grotte.
Effekten av speleoterapi er ikke anerkjent i alle land i verden.
Østeuropeiske land har brukt denne behandlingsmåten i mange tiår. Her betales behandlingen av det offentlige helsevesenet.
På grunn av manglende seriøs vitenskaplig forskning ser noen land, deriblant Storbritania og USA, ingen medisinsk verdi av behandlingen. I disse landene blir behandlingen oftest omtalt som velvære, eller symptomlindring.
I mellomeuropeiske land, og særlig Tyskland, har speleoterapi derimot hatt en slags gullalder i de siste ti årene.

Til tross for rapporter om gunstig korttidseffekt på lungefunksjonen kan ikke Cochrane-rapporten fastslå noe signifikante, pålitelige resultater. Klikk her for mer informasjon.

I Tyskland omfattes ikke behandlingen av helseforsikringen. Derfor ble kontrollerte kliniske forsøk for å teste behandlingens effektivitet satt i gang i Teufelshöle i 2002.
Andre underjordiske behandlingsformer tar i bruk radon, salt og andre naturresurser. Disse behandlingsformene er definitivt relatert, og tar i bruk aspekter av speleoterapi, men er egentlig ikke speleoterapi.

I Russland og Øst-Europa utføres speleoterapi ofte i saltgruver. Man antar at saltet har legende effekt. Så vidt man vet er dette ikke bevist ennå. Salt er uansett brukt i mange subaeriske behandlingsformer, så hvorfor skulle det være annerledes under jorden? Denne typen behandling har et eget navn, nemlig haloterapi.

Det vises forøvrig til mange artikler som er publisert, blant annet:

  • Speleottherapy for asthma (Cochrane Review).
  • Deutcher Speläotherapieverband.
  • Speleotherapia.
  • A Sanatorium in the Underground Empire.
  • Salt mine Sanatorium by Sylvia P. Beamon, MA. An article about speleotherapy in Romania.
  • Speleotherapy: Salt of the Earth helps asthma patients breath east, by Julia Hakobyan.

Speleoterapi gjennomføres i saltsteinsgrotter i en rekke land i Europa, deriblant Romania, Polen, Mallorca og flere steder i Øst-Europa.

Begrensningen av naturlige saltgrotter har gjort at man siden 1990 tallet har bygget saltrom rundt om i verden for å få det lettere tilgjengelig for alle som ønsker denne formen for behandling ved Haloterapi.
Man skaper i saltrommet et klima som er identisk med de originale saltgrottene. Haloterapi bygger på tørrsaltets egenskaper, jevn temperatur, lav fuktighet samt negativ ion-ladning.

Fordelen med Den Originale Saltpipen er at den er beregnet til hjemmebruk og bidrar til å gi tilnærmet samme behandling i ditt eget hjem for en meget rimelig pris.

Varen er lagt i handlekurven

Kjøp også...